Nová podoba našeho koučovacího výcviku zaměřeného na současnou praxi (s velkým důrazem na individuální rozvoj a inovativní metody) – startuje již v květnu 2024. Jde o jediný zrychlený běh v tomto roce. Aktuálně se uvolnila 2 místa → zjistěte více

FacebookLinkedIn Instagram

7 nejrozšířenějších mýtů o hypnóze. Věřili jste jim taky?

Okolo hypnózy panuje hned několik rozšířených mýtů. Jaké to jsou? A jaká je pravda? Na to se podrobně podíváme v tomto článku.

Co se skrývá pod pojmem hypnóza

Jako hypnóza se zjednodušeně řečeno označuje stav, ve kterém má člověk zvýšenou schopnost soustředění. Tento stav bývá nejčastěji navozován pomocí hypnotizujícího, který k tomu používá nejrůznější verbální a fixační techniky. Zhypnotizovaný člověk se cítí velmi příjemně, uvolněně a je otevřen sugesci. Zároveň však neztrácí kontrolu nad svým chováním. 

Okolo hypnózy však panuje hned několik velmi rozšířených mýtů. V tomto článku si je postupně představíme a prozradíme si, jaká je pravda.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak se stát koučem v roce 2023

1. Hypnotizér hypnotizovanému vnucuje svou vůli

Nebo se také může jednat o mýtus, že hypnóza je navozována magickou schopností hypnotizéra a tuto dovednost se nelze naučit. Pravdou ovšem zůstává, že vstup do hypnotického transu způsobuje především samotný hypnotizovaný. A to na vědomé i nevědomé úrovni. 

Pokud se ve člověku nerozvine vnitřní dispozice ke vstupu do transového stavu, žádná vnější působení na něj nebudou mít účinek. Schopnost vést hypnózu je definovaná, popsaná a osvojitelná dovednost. A stejně jako u každé jiné dovednosti platí, že trénink dělá mistra.

2. Hypnóza je možná jen u vnitřně labilních jedinců

Věda o hypnóze přijímá pro vysvětlení vstupu do transového stavu především dvě teorie. Jedná se o teorii rezistence a hypnability. 

Teorie rezistence říká, že úkolem hypnotizujícího je pomoci hypnotizovanému k rozvinutí transu, i když mu v tom brání určité vnitřní bloky.

Naopak teorie hypnability tvrdí, že každý z nás má vrozenou schopnost vstoupit do určité hloubky hypnotického stavu. Křivka normálního rozložení udává, že 5 % jedinců je schopných vstoupit do mimořádně hlubokého stavu hypnózy. Naopak 5 % jedinců do hypnotického stavu vstoupit nedokáže. Pod 20 % lidí je podprůměrně nebo nadprůměrně hypnabilních a 50 % osob je hypnabilních středně nebo průměrně.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Co je úzkost a jak ji lépe zvládat

3. Hypnóza je spánek

Spousta laiků si myslí, že hypnotizující uvede hypnotizovaného do stavu spánku. A že si po probuzení z tohoto spánku daný člověk nebude nic pamatovat. Jak ale četné studie hypnotického transu dokazují, hypnóza spánkem rozhodně není. 

4. Hypnotizující může přinutit hypnotizovaného učinit trestný čin

S tímto mýtem se můžeme setkat v řadě filmů a i z toho důvodu mu spousta lidí věří. Podle tohoto mýtu by se z hypnotizovaného stala pouhá loutka, která bude dělat přesně to, co mu hypnotizující říká. Pravdou ovšem zůstává, že člověka v hypnóze nelze donutit k ničemu, co by bylo v rozporu s jeho vlastním systémem morálních norem. Lidé, kteří by v hypnóze dokázali spáchat trestný čin, by toho byli schopni i v naprosto bdělém stavu. 

5. Hypnóza škodí

Hypnóza v terapeutické praxi vykazuje perfektní výsledky. I přesto se však najdou lidé, kteří druhými manipulují. A k rozšíření svých pravd nebo třeba návodů používají kromě jiného i hypnózu nebo některé její prvky. Příkladem za všechny může být Hitler, který prostřednictvím hypnotických jazykových schémat a na sugesci postavených technik ovládal obrovské davy lidí. S prvky hypnotického jazyka se můžeme dnes a denně setkat například v reklamách nebo projevech politiků.

6. Hypnóza je kouzelnické představení

Někteří hypnotizéři se pouští do kouzelnických představení, které jsou opravdu fascinující a lze nad nimi pouze žasnout. Přesto se však domnívám, že síla hypnózy spočívá především v jejich praktických dopadech a výsledcích v konkrétním případě. Na praktický život mohou mít velmi efektivní dopad zejména techniky NLP sloužící k eliminaci strachu, bolesti, modelování nebo třeba odstranění červenání ze studu. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak při koučovacích rozhovorech správně pokládat otázky

7. Hypnotizovaný se z hypnózy sám od sebe neprobere

Tento mýtus pramení z nevědomosti laické veřejnosti a lze se s ním setkat poměrně často. Pokud je mi však známo, k neprobrání se z transu v praxi dosud nedošlo. Pokud hypnotizující nepřivede hypnotizovaného do bdělého stavu, po nějaké chvíli se probere sám.

Zjistěte více o NLP technikách

Pronikněte do tajů NLP do hloubky. Vyberte si z prakticky zaměřených kurzů, které vás naučí velkému množství technik a konkrétních postupů. 

Sdílejte na sociálních sítích

UPOZORNĚNÍ: Obsah článků a použité koučovací techniky zde uvedené jsou určeny pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství či psychiatrickou léčbu. V případě, že se setkáváte s vážnými psychologickými problémy nebo duševními poruchami, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra.

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Akademie osobnostního rozvoje | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby