Akademie osobnostního rozvoje
Kurzy koučinku s osobním přístupem

RSS Facebook

Certifikace AKOR®

Jaká je filozofie certifikace AKOR, co konkrétně vám přinese a co musíte splnit k jejímu získání.


Co certifikát AKOR® představuje

Kurzy s certifikací AKOR jsou určeny těm, kdo dávají přednost skutečné praxi místo prázdného sběru razítek. Nejsou určeny lidem, kteří se domnívají, že čím více peněz zaplatí za výcvik a čím více certifikátů si koupí, tím lepší kouč z nich bude.

Kurzy s certifikací AKOR  stojí na myšlence, že skutečného kouče rozvoje osobnosti z vás udělá pouze praxe. Získáte proto kompletní know-how k tomu, aby vaše praxe byla úspěšná.

3 přednosti certifikace AKOR®

 • Kurzy s certifikací AKOR se zaměřují na konkrétní praxi.
 • Absolvent kurzů AKOR získá silné know-how postavené na širokém množství metod (koučink rozvoje osobnosti, techniky a metodika NLP, antistresový trénink, autohypnóza, techniky osobnostního rozvoje a další) včetně know-how, jak uspět v praxi.
 • Kurzy AKOR obsahují vždy vysoké procento řízeného tréninku se supervizí v předepsaném rozsahu a řídí se etickým kodexem AKOR®.

Lektoři kurzů

Zjistěte, kdo konkrétně kurzy AKOR® vyučuje, a co vám naši lektoři mohou předat.

Profily absolventů

Prozkoumejte blíže profily absolventů koučovacích výcviků s certifikací AKOR®.

Etický kodex AKOR®

 Přečtěte si body etického kodexu AKOR, jímž se řídí absolventi kurzů s certifikací AKOR.

Filozofie certifikace AKOR®

Zpřístupňujeme kvalitní vzdělání těm, kdo touží uspět v praxi a nikoli zvítězit v soutěži o nejdražší absolvovaný kurz.

Absolventům usnadňujeme start a působení v jejich nové praxi.

Klademe silný důraz na praktický trénink, lidskost a otevřenost, a jednotné etické standardy.

Kurzy s certifikací AKOR se vyučují v malé skupině do 13 účastníků.

Každá minuta výcviku směřuje promyšleně k pokroku účastníků kurzu.

Metodologie certifikace AKOR®: Kouč rozvoje osobnosti

1. stupeň

V tomto stupni se absolvent naučí:

 • Základní koučovací modely (GROW a jeho variace)
 • Aktivní naslouchání, pravidla pro tvorbu koučovacích otázek, pravidla pro specifikaci cíle
 • Etický kodex AKOR pro práci koučů rozvoje osobnosti
 • Limity koučinku, kompetence koučů rozvoje osobnosti
 • Metody pro práci s bariérami (zázračné otázky, metoda „tři rádci“, metoda „pohled z budoucnosti“…)
 • Základy antistresového tréninku
 • Prevence syndromu vyhoření

2. stupeň

V tomto stupni se absolvent naučí:

 • Pravidla pro tvorbu vizualizace
 • Techniky NLP pro emoční vyladění a podporu sebevědomí – kotvení, kruh dokonalosti
 • Autohypnóza
 • Techniky NLP pro eliminaci negativních pocitů
 • Základy psychosomatiky
 • Pravidla pro budování vlastní značky
 • Jak na techniky pro zvládání obtížných situací
 • Know-how pro vybudování vlastní praxe
 • Základy marketingu koučů rozvoje osobnosti

3. stupeň

V tomto stupni se absolvent naučí:  koučovací otázky ke zjišťování osobního talentu, pokročilé techniky pro efektivní sebekoučink.


Metodologie certifikace AKOR®: NLP kouč

Absolvent se naučí:

 • Základní koučovací modely GROW a jeho variace
 • Jak skutečně aktivně naslouchat a tvořit koučovací otázky
 • Jak filtrujeme realitu, co říkáme a co skutečně slyší ostatní
 • Metodiku pro specifikaci cíle SMARTER a NLP rámce
 • Jak využívat META a MILTON model
 • Jak řešit problémy různých typů klientů
 • Komunikační napojení, oční vzorečky, čtení myšlenek
 • Jak probudit důvěru druhých
 • Jak překonat bariéry a eliminovat stres
 • Jak změnit svůj emoční stav
 • Jak překlopit problémový rámec do krreativního
 • Podrobné know-how pro vybudování praxe a vlastní značky
 • Jak na efektivní marketing propagující koučovací praxi
 • NLP techniku „Pozice vnímání“ pro řešení konfliktů a nedorozumění
 • NLP techniku „Kotvení“ pro efektivní změnu emočních stavů
 • NLP techniku k bourání strachu a negativních pocitů
 • NLP rámec „Landscape“ pro dosažení cíle
 • Techniky NEW CODE NLP pro změnu chování a přístupu k životním výzvám
 • Techniky NEW CODE NLP pro eliminaci stresu (ABECEDA, NASA, DECH)
 • Techniky pro „přepis“ minulosti (eliminace dopadu minulých událostí)
 • Techniky na změnu přesvědčení a pro přijetí rozhodnutí
 • Techniky na eliminaci fóbií
 • Techniku „Neurologické úrovně“ pro nalezení toho, co skutečně chci

Součástí všech kurzů  je dále trénink, e-learning a vlastní praxe ve stanoveném rozsahu.


Podmínky pro udělení certifikátu Kouč rozvoje osobnosti AKOR®

Kouč rozvoje osobnosti AKOR, 1. stupeň

Absolvování 1. stupně zahrnuje:

 • 5 výukových dní (každý po 10 vyučovacích hodinách v rozsahu 45 min.)
 • E-learning v rozsahu 40 hodin
 • Závěrečná zkouška v podobě testu a praktické části, tzn. koučovacího rozhovoru vedeného podle metodiky kurzu
 • Vlastní praxe v rozsahu 10 koučovacích sezení (časové rozmezí jednoho rozhovoru 30 až 120 minut)
 • Přistoupení k etickému kodexu AKOR®

Kouč rozvoje osobnosti AKOR, 2. stupeň

Absolvování 2. stupně zahrnuje:

 • Absolvování 1. stupně včetně všech stanovených podmínek
 • 3 výukové dny (každý po 10 vyučovacích hodinách v rozsahu 45 min.)
 • E-learning v rozsahu 30 hodin
 • Závěrečná zkouška v podobě testu a praktické části, tzn. koučovacího rozhovoru vedeného podle metodiky kurzu
 • Přistoupení k etickému kodexu AKOR®

Kouč rozvoje osobnosti AKOR, 3. stupeň

Absolvování 3. stupně zahrnuje:

 • Absolvování 1. a 2. stupně včetně všech stanovených podmínek
 • 1 výukový den (10 vyučovacích hodin v rozsahu 45 min.)
 • E-learning v rozsahu 30 hodin
 • Vlastní praxe v rozsahu 20 koučovacích sezení (časové rozmezí jednoho rozhovoru 30 až 120 minut)
 • Přistoupení k etickému kodexu AKOR®

Podmínky pro udělení certifikátu NLP kouč AKOR®

Absolvování výcviku NLP KOUČ zahrnuje:

 • 11 výukových dní (každý po 10 vyučovacích hodinách v rozsahu 45 min.)
 • E-learning v rozsahu 60 hodin
 • Závěrečná zkouška v podobě testu a praktické části, tzn. koučovacího rozhovoru vedeného podle metodiky kurzu
 • Vlastní praxe v rozsahu 10 koučovacích sezení (časové rozmezí jednoho rozhovoru 30 až 120 minut)
 • Přistoupení k etickému kodexu AKOR®

Reference absolventů kurzů

Mgr. Dagmar Navrátilová

Lektorka a překladatelka na volné noze

„Markétiny kurzy pro mne byly vstupem do jiného světa, v němž člověk ztrácí pojem o čase a doslova hltá vše, co se tu děje. Velmi cenná pro mne byla okamžitá aplikace všech teoretických informací do praxe. Netrávili jsme hodiny nezáživnými „přednáškami“, ale byli jsme téměř pořád v akci a na vlastní kůži zažívali roli kouče, koučovaného a také roli pozorovatele, při které má člověk možnost tiše sledovat celý koučovací proces, což je nenahraditelná zkušenost.

Atmosféra kurzů je úžasná, nejen proto, že se tu sejdou lidé vysílající na podobné vlně. Je tu také bezvadně postaráno o pohodlí účastníků, stoly lákají zdravými laskominami, celé zázemí je bezchybné. V neposlední řadě oceňuji také veškeré písemné materiály, které utřídí všechny nové informace a mně osobně budou vždy připomínkou toho, co jsem na brněnských kurzech zažila.

Markéto, děkuji.“

Ing. Miroslav Zubr

Jednatel společnosti Baumüller Brno s.r.o.

„V lednu 2017 jsem se dostal po deseti letech v topmanagementu firmy do slepé uličky. Nevěděl jsem co mám se sebou dál dělat. Práce mne nenaplňovala a troufnu si říci, že jsem neměl daleko k syndromu vyhoření. Uvědomil jsem si, že pokud nechci skončit špatně, musím něco udělat. Markétu jsem si našel na webu a oslovil ji s prosbou o koučování. Markéta bohužel měla první volné termíny až za 3 měsíce. Tak dlouho jsem čekat nemohl, situace byla kritická. Markéta mi však nabídla, ať vstoupím do koučovacích kurzů s sám se naučím koučovat.

Z dnešního pohledu to hodnotím jako skvělý nápad. Po absolvování tří stupňů koučovacího výcviku jsem zí ;skal znalosti, které mi pomohly „srovnat si noty“ mého života, znalosti které mi umožnily rozklíčovat a pochopit jak fungujeme.V rámci koučovacího výcviku jsem poznal skvělé lidi a skvělou lektorku.  Nabyté znalosti aplikuji i v rámci mé manažerské profese v rámci rozvoje mých kolegyň a kolegů. S úžasem pozoruji, jaký vliv má koučování na kolegy ve firmě.

Koučování mi proto dává obrovský smysl v rámci rozvoje lidí i sebe sama. Jsem přesvědčen, že v rámci vedení lidí je to snad jediná metoda, která zvyšuje pozitivním způsobem zodpovědnost a samostatnost lidí. I z toho důvodu se chci v koučování dále rozvíjet a pokračovat směrem k certifikaci ICF tak, abych mohl co nejefektivněji pomáhat růst dalším lidem.

Je na každém, jak a zda uchopí život do svých rukou a čeho dosáhne. Koučování je cesta, jak se velmi rychle posunout správným směrem.

Kurzy koučování u Markéty splnily moje očekávání na 100 %. Relativně málo teorie, zato hodně praxe a tréninku. Výborná atmosféra na seminářích. To jsou věci, kterých si velmi cením a děkuji za možnost trénink koučování u Markéty absolvovat.“

Bc. Radka Voskovcová

Kouč osobního rozvoje a poradce pro hubnutí

„Chtěla bych z celého srdce poděkovat Markétě za úžasné kurzy Kouč osobního rozvoje. Je to pro mě přímo katapult do profesní změny, která pro mě předtím byla jen velmi vzdáleným snem. Kurz je založený především na praktickém nácviku koučinku, takže se člověk nebojí, začít to pak reálně dělat. Trénink probíhá v pohodové atmosféře beze strachu z chyb (důležitější vždycky bylo to, co se povedlo). Součástí kurzu je i velké množství materiálů a odkazů na literaturu, která je skutečně prakticky využitelná, žádná suchá teorie.

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat za velmi cenný a přesný postup „Jak vybudovat úspěšnou praxi“. Myslím, že když se ho budu držet, v podstatě není šance na neúspěch. Díky, Markéto!“

Lukáš Roupa

Hypoteční specialista

„Chci tímto moc poděkovat Markétě za možnost absolvovat kurz Kouč osobního rozvoje s akreditací AKOR. Úžasné vedení lektorky a spousta ‚životních‘ zkušeností a prožitků z kurzu doslova mění vnímání světa a lidí a hlavně komunikaci s nimi. Je až neuvěřitelné co dokážou ‚napáchat‘ koučovací otázky v komunikaci – od komunikace sám se sebou až po komunikaci s úplně každým.

Pozor, absolvování kurzu může vést ke změnám (i zásadním), které dlouho odkládáte a může Vás donutit opustit zónu komfortu a pohodlnosti… A tím vnímám název kurzu – osobní rozvoj –  jako naprosto naplněný.“

Ing. Radek Fuxa

Kouč na volné noze

„Když jsem Markétu vyhledal před dvěma lety, byl jsem před vyhořením. Po půl roce jsem měl osud ve svých rukou a rozhodl jsem se být koučem. Přihlásil jsem se u Markéty do koučovacího výcviku. Po dalším půl roce jsem vystoupil ze zlaté klece a nastoupil jsem úžasnou cestu kouče prodeje na volné noze. Za necelý rok mám stálé klienty, především firemní, kteří se vracejí. Nyní mi práce opět dává smysl. Díky Markéto!“

MUDr. Zuzana Lapková

Vedoucí lékařka ambulance alergologie a imunologie, pneumologie a respirační fyzioterapie

„Jsem moc ráda, že jsem byla účastnicí kurzu „Kouč osobního rozvoje 1. stupně“. Uvědomila jsem si, co koučink je a co není. Mohla jsem si vyzkoušet koučovací techniky, jak v pozici kouče, tak i koučované. Dověděla jsem se hodně o sobě. Kurz předčil mé očekávání.“

Ing. Martin Kůstka

Specialista poskytující služby v oblasti správy pohledávek pro firmy Bidfood a Tekoo

„…když se člověk rozhodne něco změnit, musí konat. A já se rozhodl změnit své zaměstnání a stát se v budoucnu koučem. I když pracuji celý život s lidmi, potřeboval jsem si doplnit vzdělání.

Začal jsem hledat na internetu koučovací školy, kde mne v záplavě zaujala obzvláště jedna škola , a to škola paní Markéty Hamrlové.

Na svých stránkách měla napsány tři důvody pro její kurzy: nejširší spektrum technik a postupů osobního rozvoje, kurzy jsou orientovány na využití dovedností ve vaší praxi, garance 100% spokojenosti – nebudete-li spokojeni, dostanete své peníze zpátky.

Všechny tři body jsou pravdivé a já ji jsem moc vděčný za to, co mne naučila ve všech třech stupních Kouče osobního rozvoje, v kurzu Posilovna mysli a v kurzu technik NLP.

Mohu všem, kdo chtění být koučem, nebo jen něco změnit ve svém životě, vřele doporučit. Byla to opravdu škola hrou s bezvadným zázemím. Děkuji Markéto.“

Bohdana Filippi

Majitelka a jednatelka společnosti společnosti FIBO Trade CZ s.r.o. (pohovky Safron)

„U Markéty jsem absolvovala jak osobní koučink tak více kurzů osobnostního rozvoje.

Díky kurzům jsem objevila svůj talent, našla jsem odvahu realizovat svůj životní sen.

Markétu doporučuji jako výborného učitele s obrovskou dávkou empatie, je perfektně připravená, má obrovské zkušenosti, stále nás udržuje v pozornosti, motivuje k pokroku a vede k nadhledu. Naše sebepoznání nasměruje ještě více do našeho nitra. O každého z nás má opravdový zájem i jako o člověka. V průběhu kurzu je příjemná, radostná atmosféra.

Po celý den kurzu je na stole velmi chutné, lehké jídlo, připravované s láskou. Všechny materiály jak pro kurz tak pro náš další růst jsou připraveny a i po ukončení kurzu nám posílá novinky, náměty na přemýšlení, různé motivační knížky atd.

Je to žena s velkou duší i srdcem.“

Jana Šťásková

Majitelka firem Vinný šenk v Dobrušce a Apartmány bobule v Deštném v Orlických horách

„Po absolvování prvního i druhého stupně Kouč osobního rozvoje se mi uspořádal život. Jasně jsem si dokázala definovat, kam v životě chci, s kým a jak to chci dokázat. Nečekejte žádné všespasitelné zázraky, musíte na sobě neustále pracovat. Poslouchat sebe, dívat se. Zklidnit se. Markéta je to nejlepší, co jsem si za poslední roky mohla dopřát. Investice do svého rozvoje je dle mého vůbec to nejdůležitější. Pokud se chcete v životě někam pohnout, tak vřele doporučuji.“

© Akademie osobnostního rozvoje s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby