Akademie osobnostního rozvoje
Kurzy koučinku s osobním přístupem

RSS Facebook

5 nástrojů, které můžete využít pro sebekoučink

Sebekoučink

Každý člověk je tím nejlepším odborníkem (či odbornicí) na sebe sama. Pomocí sebekoučinku můžete svou pozornost vést k plnému využití svého potenciálu, zdrojů, schopností a možností. Jaké nástroje lze v tomto ohledu využívat? 

Používejte vzorec myšlení pro řešení problémů

Pokud budete přemýšlet jen o tom, co je špatně a v čem spočívají jednotlivé problémy, zpravidla budete získávat stále stejný výsledek. Tedy stres. Zaměřením své pozornosti na problém totiž tento problém ještě více posilujeme. Jestliže chceme dosáhnout jiného výsledku, je třeba v prvé řadě změnit zaměření své pozornosti. 

V rámci koučinku nás nezajímá problém jako takový, ale spíše jeho konstruktivní řešení. Pokud tedy chcete nějakou situaci řešit, je třeba si položit jednoduchou otázku: Co chci místo toho, co nechci? 

Následně můžete dále konkretizovat, jak má to, co chcete vypadat. V rámci koučinku (i sebekoučinku) je třeba si pokládat zejména otevřené otázky. Tedy takové otázky, na které nelze odpovědět pouze ANO nebo NE. Tyto otázky vedou k rozvoji našeho myšlení.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJakou akreditaci potřebujete k výkonu profese kouče

Přitáhněte si do života příjemné věci

Pokud svou pozornost zaměříte na pocit vděčnosti, přirozeně ve svém životě posílíte situace a okolnosti, za které můžete být vděční. V tomto ohledu si můžete začít psát deník vděčností. Pište do něj v první osobě, v přítomném čase a bez negací po dobu minimálně dvou měsíců. Účinky deníku vděčností jsou podloženy výzkumy Martina Selingmana a četnou praxí.

Zaměřte se na eliminaci stresu

Celkové snížení našeho stresu a zklidnění přirozeně vede k lepšímu zdraví, nárůstu vitality, zvýšení pocitu životní spokojenosti, zvýšení schopnosti kreativního řešení problémů a také zvýšení koncentrace. 

Pamatujte na to, že naše mysl, emoce a tělo jsou jeden propojený systém. Pokud nastane nějaká změna v jednom z těchto tří prvků, automaticky vyvolá změnu ve zbývajících prvcích.

Jednou z možností, jak docílit zklidnění roztěkané mysli a následně i rozbouřených emocí, je koncentrace na svůj dech.

Dechových aktivit existuje nepřeberné množství. Tou nejzákladnější je přitom vědomé pozorování vlastního dechu, které můžete provádět prakticky kdykoliv a kdekoliv. 

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKKaždý z nás podléhá manipulaci. Jak se to projevuje?

Zaměřte svou pozornost na to, co chcete

Základním kamenem pro vzorec myšlení problém řešící je znalost toho, jak má vypadat to, co chcete. Naše vědomá i nevědomá mysl má následně tendenci tímto směrem selektovat naši pozornost. A tímto způsobem dochází k vytváření naší osobní reality. Koučovací metodika často nazývá tento popis slovem CÍL, nicméně já raději používám slovo ZÁMĚR. 

Platí, že dobře určený záměr je odrazem nás samotných. Nejedná se o konstantu, právě naopak. Vyvíjí se a postupem času roste společně s námi. Pod slovem záměr se tedy skrývá to, čeho chceme dosáhnout na vědomé úrovni. Tím, že si tento záměr vědomě stanovíte, zvyšujeme svou vnitřní sílu, posilujeme tvůrčí schopnosti a zvedáme naši efektivitu a spokojenost. 

Vytvořte si funkční plán

Jakmile máte jasno v tom, co chcete, můžete svůj záměr uvést do reality. V rámci stanovování vašeho plánu přitom nezapomeňte na určitý kontrolní mechanismus. Pokud vás v průběhu plnění vašeho záměru přepadnou pochybnosti o sobě samých, naučte se klást otázky, které vás z toho vyvedou.

Mezi takové otázky lze zařadit například:

  • Jak dalece mně je tato výčitka (pochybnost…) užitečná? K čemu mi je dobrá? Čím ji mohu nahradit?
  • Co se na tom mám naučit?
  • Co mi nyní prospěje mnohem více než tyto výčitky a pochybnosti a mohu to udělat?
  • Co by mi řekl na mou situaci někdo, kdo to pozoruje zvenčí? Co by mi řekl na podporu?
  • Jak by tuto situaci na mém místě řešil/a XY?

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak řešit problémy ve vztahu a zajistit si spokojenost

Sebekoučink

Rozvíjejte své silné stránky

Jedním z účinných nástrojů pro sebekoučink a podporu sebe samé/ho je také rozvíjení svých silných stránek. Způsobem, jak identifikovat a využívat naše přirozené talenty, schopnosti a zájmy, které nám přinášejí radost, smysl a spokojenost, se zabývá pozitivní psychologie. Podle pozitivní psychologie má každý člověk několik signaturních silných stránek, které jsou pro něj charakteristické a odrážejí jeho hodnoty a osobnost. Tyto silné stránky můžeme rozvíjet například tím, že je uplatňujeme v různých oblastech života, hledáme nové způsoby jejich projevu nebo je kombinujeme s jinými silnými stránkami.
 
Rozvíjení silných stránek souvisí také s učením Viktora Frankla, zakladatele logoterapie. Frankl tvrdil, že smysl života není dán, ale je třeba ho hledat a nalézt v každé situaci.
 
Smysl života může být spojen:
  • s tím, co děláme (práce, koníčky, aktivity),
  • s tím, co prožíváme (vztahy, radost, krása)
  • nebo s tím, jak se postavíme k utrpení (překonání, odpuštění, naděje).

Rozvíjení silných stránek nám může pomoci najít smysl života v těchto třech dimenzích a zvýšit tak naši duševní pohodu a odolnost.

Vyberte si z kurzů koučinku

Vyberte si z nabídky kurzů koučinku a zažijte ve svém životě fascinující proměnu. Jednotlivé kurzy vás naučí velkému množství praktických technik a postupů. 

Upozornění na nové články do e-mailu

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání upozornění na nové články na webech MarketaHamrlova.cz a Akor.cz a nové termíny kurzů po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše údaje »

Chci vědět ještě víc »

© Akademie osobnostního rozvoje s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby