Nová podoba našeho koučovacího výcviku zaměřeného na současnou praxi (s velkým důrazem na individuální rozvoj a inovace) – startuje již v květnu 2024. Jde o jediný zrychlený běh v tomto roce. Aktuálně se uvolnilo 1 místo → zjistěte více

FacebookLinkedIn Instagram

Kde končí koučink a začíná sféra psychiatrie: Jak udržet etiku a efektivitu v koučovací praxi

|
Markéta Hamrlová

Koučovací obor nabízí nesmírné možnosti pro osobní a profesionální rozvoj jednotlivců. Jeho cílem je podporovat lidi v dosažení svých cílů, řešení výzev a překonání překážek. Ale jaké jsou hranice tohoto oboru? Kde končí koučink? Jaké má pilíře? A kde začíná sféra psychiatrie? Na to se podíváme v tomto článku. 

Rozdíl mezi koučinkem a psychiatrií 

Koučink a psychiatrie jsou dva rozdílné obory. Zatímco koučink se soustředí na podporu osobního a profesionálního rozvoje, psychiatrie se věnuje diagnóze a léčbě duševních poruch. Toto rozlišení je důležité pro zajistění správné péče pro každého klienta.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEKJak se stát koučem v roce 2023

Etika v koučinku

Etika v profesionálním koučinku je zásadní. Koučové mají zodpovědnost vůči svým klientům i vůči sobě samým, aby dodržovali pravidla a postupy, které chrání všechny zúčastněné strany. To zahrnuje mimo jiné: dodržování důvěrnosti, zajišťování souhlasu klienta, dodržování profesních standardů atd.

Jedním z klíčových aspektů etiky v koučinku je udržování hranic a rozpoznání sféry své kompetence. Koučové by měli rozumět omezením své praxe a vědět, kdy je vhodné odkázat klienta na jiného odborníka. Toto může být zvláště důležité, pokud se klient potýká s problémy, které přesahují rámec koučinku (např. duševní poruchy, velké trauma nebo jiné závažné psychické problémy).

Kde leží hranice koučinku

Zjednodušeně řečeno se dát specifikovat, že hranice koučinku končí tam, kde začíná sféra psychiatrie. To znamená, že koučové by měli být mimo jiné schopni rozpoznat možné příznaky duševních poruch a odkázat své klienty na odbornou pomoc. 

Respektování hranic mezi koučinkem a psychiatrií je důležité i pro ochranu jak klientů, tak koučů. Neodborná intervence v případech duševních poruch nebo závažného traumatu může vést ke zhoršení stavu klienta nebo k neúčinné léčbě. Ze strany kouče je taková neodborná intervence závažným profesním pochybením.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak při koučovacích rozhovorech správně pokládat otázky

8 základních pilířů koučinku

Koučové se při své práci opírají o 8 základních pilířů. Jaké to jsou? 

1. Vytváření bezpečného prostředí

V rámci koučinku je na prvním místě vytvoření bezpečného a důvěrného prostředí. Koučování je cesta, kterou procházíte společně s klientem. A aby tato cesta byla úspěšná, musí se klient cítit v bezpečí, pohodlně a svobodně. Kouč má za úkol vytvořit takové prostředí, které povzbuzuje ke sdílení myšlenek, pocitů a cílů bez obav.

2. Aktivní naslouchání

Kouč osobního rozvoje při své práci používá techniky aktivního naslouchání. To znamená, že klientovi naslouchá s plnou pozorností, otevřeností a empatiíDíky tomu dokáže lépe porozumět klientovým potřebám, zkušenostem a emocím, což umožňuje efektivnější podporu v procesu dosahování cílů.

3. Kladení silných otázek

V rukou zkušeného kouče se otázky stávají mocným nástrojem, který vede k hlubšímu uvědomění si vlastních přání, hodnot a přesvědčení. Silné a otevřené otázky pomáhají odkrýt nové možnosti a podnítit kreativní rozhodování.

4. Posilování odpovědnosti

Kouč podporuje formou kladení otázek klienta, aby převzal zodpovědnost za své cíle, rozhodnutí a akce. Tento princip klade důraz na zapojení klienta a vede k většímu úspěchu v dosahování cílů. Koučink jako cesta sebe-odpovědnosti může vést k hlubokým a trvalým změnám.

5. Zdokonalení

Koučovací proces povzbuzuje klienta, pomáhá mu rozvíjet a zdokonalovat jeho dovednosti, schopnosti a sebevědomí. 

6. Krok za krokem ke změně

Jedním z hlavních cílů koučinku je provázení klienta v procesu změny. Kouč spolupracuje s klientem na identifikaci potřebných změn a sestavení plánu krok za krokem směrem k dosažení jeho cílů. Kouč je odpovědný za proces kladení otázek, metodiku, etiku a kvalitu koučinku. Klient je poté odpovědný za výsledek. Jinými slovy řečeno, kouč neříká klientovi, co má dělat. Změna vychází vždy z klienta a jeho podstaty.

Každý z nás je tím nejlepším odborníkem na sebe samého.

7. Flexibilita a přizpůsobivost

Každý člověk je jedinečný, a proto je důležité, aby kouč byl schopen přizpůsobit svůj přístup a techniky potřebám a osobitostem klienta. Flexibilita a přizpůsobivost jsou klíčem k úspěšnému a individualizovanému koučinku.

8. Neustálé vzdělávání a seberozvoj

A konečně, ale nikoli méně důležité, je neustálé vzdělávání a seberozvoj. Profesní koučink vyžaduje po koučích, aby se neustále vzdělávali a rozvíjeli své dovednosti a znalosti v oboru. To jim umožňuje lépe pomáhat svým klientům a efektivně podporovat jejich růst a rozvoj.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK7 velmi účinných věcí, kterými si můžeme zjednodušit život

Koučink je silný nástroj, ale je třeba respektovat jeho hranice

Koučování je o podpoře, odhalování sil a posouvání lidí vpřed. Koučink je silný nástroj pro osobní a profesionální rozvoj, ale jako každý nástroj, i ten má své limity. Je důležité, aby koučové rozuměli těmto hranicím a respektovali je.

Hranice koučinku končí tam, kde začíná sféra psychiatrie. To znamená, že kouči jsou povinni respektovat své limity a měli by být připraveni odkázat své klienty na odborníky na duševní zdraví, když je to potřeba. To nejenže pomáhá zajistit, že klienti dostávají nejlepší možnou péči, ale také chrání integritu a profesionalitu koučovací praxe. 

Zjistěte více na kurzech koučinku

Pronikněte do tajů koučinku naplno. Vyberte si z nabídky kurzů zaměřených na praxi a udělejte ve svém životě zásadní změnu.

Sdílejte na sociálních sítích

UPOZORNĚNÍ: Obsah článků a použité koučovací techniky zde uvedené jsou určeny pro osobní a profesionální rozvoj a nemají za cíl nahrazovat odborné psychologické poradenství či psychiatrickou léčbu. V případě, že se setkáváte s vážnými psychologickými problémy nebo duševními poruchami, doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra.

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Akademie osobnostního rozvoje | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby