Akademie osobnostního rozvoje
Kurzy koučinku s osobním přístupem

RSS Facebook

Jak nastavit podnikatelskou strategii pro období karantény a bezprostředně poté?

Působíte jako poradci, poradkyně, koučové, koučky či v jakékoliv jiné profesi, která funguje v přímém kontaktu s jiným člověkem? A přemýšlíte, jaká strategie vám teď pomůže vaše podnikání udržet a posléze znovu nakopnout? S čím se vyplatí počítat? Na tyto a další otázky vám odpovím v následujícím článku. 

Situace se mění každým dnem

Na psychice každého člověka se pravděpodobně nyní podepisuje:

 • tempo, s jakým se mění aktuální situace každým dnem,
 • neviditelnost pozitivního konce v jasném časovém horizontu
 • a reálná nemožnost predikovat skutečný vývoj budoucích událostí.

Nikdo z nás neví, jak se skutečně bude situace dál vyvíjet. Netušíme, jak silné budou její ekonomické dopady, ani jak rychle se nám podaří vrátit vychýlenou rovnováhu zpět do námi žádaného normálu. Kolektivní stres, který aktuálně zažíváme, představuje pro většinu současníků tzv. západního světa s ničím nesrovnatelnou zkušenost, která přesahuje rámec jakékoliv dosud prožívané reality každodenního bytí.

V tuto chvíli víme jistě jen jedno – mnoho z toho, co jsme dříve považovali za automatické, touto zkušeností přestalo platit. Většina z nás, kteří podnikáme a naše profese je postavena na setkávání se s lidmi, musela nyní nuceně zpomalit. Zastavit se. A položit si otázku, která nabude ještě většího významu po odeznění prvotní vlny zvládání koronavirové pandemie: „Jak dál?

Dopřejte si čas

Možná i vám se zdá, že ve vašem podnikání současnou situací všechno padá. Nejdůležitější přitom v takové chvíli je, abyste si v klidu dopřáli dlouhý nádech a výdech. Respektive si uvědomili, že při prožívání dlouhodobého stresu ze všeho nejdříve ztrácíme schopnost kreativního konstruktivního úsudku a funkčních nápadů.

Fakticky vás nikam neposune, pokud budete neustále křečovitě přemítat o tom, co nejhroznějšího by mohlo potencionálně nastat. A také pokud budete vytvářet tisíceré varianty spirál teorií odhadů, jak se věci mohou dít. Takové myšlení vás bude jen více a více konzervovat v problému.

Cíleně zaměřená péče o vnitřní klid jako absolutní osobní priorita nám nyní dokáže zajistit cestu ven a postupné nakopnutí našeho byznysu.

8 tipů, jak se z vývoje událostí nezbláznit

Strategii, jak se z daného vývoje událostí nezbláznit, lze ve zkratce shrnout do těchto jednoduchých bodů:

 1. Zavedení režimu postaveného na pravidelně se opakující denní rutině.
 2. Odpovědné chování.
 3. Aktivita. 
 4. Sounáležitost s druhými a jejich podpora.
 5. Soustředění se na krátkodobé cíle. Faktická příprava na horší variantu, ale vnitřní víra v lepší vývoj událostí.
 6. Cílené zklidňování se a péče o sebe (dostatek pohybu, kvalitní spánek, pravidelný stravovací režim, praktikování jakékoliv osobně preferované metody pro vnitřní pohodu).
 7. Nepodléhání mentálním zkratkám v podobě obviňování a předsudků.
 8. Přijetí vnitřního postoje „zvládnu to“ a podpora osobního pozitivního myšlení.

ČTĚTE TAKÉ ČLÁNEK: Jak zvládnout vnitřní úzkost a nejistotu v době pandemie koronaviru + VIDEO

Co lze udělat pro svůj byznys po dobu karantény a potom?

1. Připravte a nastavte svůj byznys na horší variantu, ale vnitřně věřte v lepší scénář

Nečekejte, že se po odeznění nejpřísnějších karanténních opatření vše vrátí do stavu, v jakém to bylo před vypuknutím pandemie. Počítejte s tím, že je velmi pravděpodobné, že i po odeznění nejpřísnějších karanténních omezení budou některá omezení nadále platit. A už předem přemýšlejte, jak je můžete naplnit (pravděpodobné je zejména nošení roušek, dezinfekce, povinný odstup, limit pro počet lidí na jednom místě).

Počítejte s tím, že to poslední, co se postupně uvolní, bude společenský život. Z hlediska nastavení lidské mysli však počítejte také s tím, že pokud se nenajde skutečně efektivní řešení dostatečně rychle (např. v podobě účinné vakcíny proti koronaviru), lze očekávat, že bude ve společnosti přetrvávat tendence k vyhýbání se kontaktům a aktivitám, které jsou nyní vnímány jako rizikové.

Jinými slovy řečeno, pokud je vaše podnikání založeno na potkávání se většího množství lidí, fakticky počítejte raději s delší než kratší vynucenou pauzou. A své aktivity a podnikatelský model nastavte podle toho.

Nečekejte, že se vaši zákazníci po odeznění nejpřísnější vlny protipandemických opatření sami od sebe ihned nahrnou k vám, a že se budou chovat naprosto stejně jako dřív. 

Svět se změnil a vaši zákazníci s ním.

2. Stanovte si priority a jednejte podle nich

V rámci nastavení celé společnosti je největší pozornost nyní věnována ochraně životů a co nejrychlejšímu zvládnutí pandemie. Vše ostatní je nyní na druhé koleji a počká. 

Krom této priority však jděte ve svých úvahách ještě dál a zamyslete se, jaký je váš podnikatelský cíl:

 • chcete nezkrachovat;
 • chcete se udržet, než se situace uklidní;
 • chcete aktivně podnikat i během karantény;
 • chcete zrealizovat svůj nápad, který vás se změnou situace společnosti nyní napadl;
 • chcete si odpočinout;
 • chcete to zabalit…?

I když vám tyto otázky možná znějí směšně, podívejte se na ně optikou akcí, které nyní reálně podnikáte. A odpovězte si, jak dalece vaše současné akce skutečně odpovídají vaší stanovené prioritě? 

3. Uvědomte si skutečnou hodnotu produktu/služby, který/kterou v současné době nabízíte, pro zákazníky

Podívejte se na svůj produkt/službu očima aktuálních zákazníků. Je to něco, co reflektuje jejich aktuální a následné potřeby? Co skutečně potřebují, řeší a chtějí vaši zákazníci v této době? A co od vás budou/mohou chtít po odeznění pandemie?

Rozlučte se se vším, co už neplatí. Přizpůsobte svůj produkt potřebě trhu (tedy skutečným potřebám vašich klientů).

>> Poznámka pro kouče a koučky

V aktuální době řeší obrovské množství vašich potencionálních klientů a klientek nadmíru stresu a tíživých obav z aktuální situace a budoucnosti. Vedle toho vystupují do popředí i partnerské problémy. Mnoho z vašich potencionálních klientů a klientek řeší náhle vzniklé faktické problémy navázané na změnu situace v jejich podnikatelské či zaměstnanecké pozici.

Po odeznění karantény budou zásadními tématy vašich klientů a klientek strategie dalšího směřování, vnitřní klid, vyrovnání se změnou a efektivní učení. Uvědomte si, že problémy budou mít lidé vždy a nyní je vaše profese na trhu potřebná ještě více než kdykoliv předtím. Zároveň však platí, že úspěch koučů a kouček na trhu bude odvislý toliko na KVALITĚ poskytovaných služeb. Tento faktor nikterak neošidíte a neobejdete. 

TIP: Chcete se stát koučem/koučkou osobního rozvoje a vést úspěšnou praxi? Přihlaste se na 3měsíční koučovací výcvik

4. Počítejte, eliminujte náklady, ukotvěte se v realitě

Nečekejte, že se stane zázrak, zahřmí a po odeznění pandemie se k vám sám od sebe pohrne zisk. Spočítejte náklady. Odstřihněte všechno, co nepotřebujete. Rozhodujte se na základě faktů a čísel, nikoliv na základě lpění a emoční fixace. 

Většina lidí v ČR stále ještě podléhá mentální strategii „tendence k zachování normálního stavu“. Na jejím základě si odmítá připustit fakta (nebo je vytěsňuje) a doufá, že za chvilku (většina společnosti je nyní nastavena na časový limit „do května“) se vše více méně v pohodě vrátí tam, kde to bylo. 

Spočítejte si, kolik vás stojí nicnedělání. A stanovte si jasný limit, jak dlouho můžete čekat a naivně doufat v navrácení ke starým pořádkům. 

A připusťte si i variantu drastického scénáře například v podobě velmi dlouhé doby, kdy fakticky nebudete vydělávat. Pomůže vám to stanovit si skutečně efektivní strategii, aby tato varianta nenastala. Na základě těchto úvah si následně stanovte časové a finanční limity, přes které nepůjdete. Získáte tak pevný bod a odrazový můstek pro vybudování skutečně efektivní podnikatelské strategie.

5. Využijte programy podpory pro podnikatele

Informujte se o všech vládních programech na podporu živnostníků a podnikatelů, jejichž činnost byla zastavena/omezena protipandemickými opatřeními a využijte, co můžete.

Jejich přehled najdete srozumitelně například v tomto článku: Koronavirus a podnikatelé, kde hledat pomoc?

A sledujte i další možnosti podpory ze strany firem. Například firma seznam.cz aktuálně nabízí podporu ve formě inzerce.

6. Buďte v nepřetržitém spojení se svými zákazníky

I v situaci, kdy je vaše služba/produkt postavena pouze na fyzickém kontaktu se zákazníky, s nimi udržujte kontakt:

 • posílejte jim e-maily,
 • ujistěte je, že s nimi počítáte
 • a že se těšíte.

Poskytněte jim něco užitečného zdarma (např. formou webinářů, informačně hodnotných e-mailů, článků…). Budujte a posilujte vztahy.

KONKRÉTNÍ TIPY na to, co a jak lze dělat v době karantény, najdete například v článku: Marketing a byznys v době koronavirové.

Platí, že kde není vztah, nejsou zákazníci.

7. Pokud to jde, přejděte na poskytování služby telefonem či na online prodej produktů

Myslete kreativně:

 • otevřete si e-shop,
 • začněte nabízet své služby (poradenství, koučink, terapie…) po skype/telefonu,
 • poskytujete-li služby (cvičení jógy, masáže, výuka jazyků….), přeneste je do online prostoru.

Uvědomte si, že většina lidí v době karantény sedí doma přikovaná k obrazovkám svých chytrých telefonů či PC. Pokud své klienty v době karantény například naučíte, jak si uvolnit automasáží krk, je velmi pravděpodobné, že po jejím odeznění přijdou na hloubkovou relaxační masáž právě k vám.

ZJISTĚTE, jaké konkrétní nástroje k tomu můžete využít.

8. Pomáhejte jiným

Lidstvo přežilo díky tomu, že jsme vždy fungovali v tlupách. Členové tlupy si pomáhali a vzájemně se podporovali. Jsme evolučně naučeni na pospolitost a na sdílení v rámci naší tlupy. Pro naši psychiku je proto posilující pomoct jinému, když je v nouzi a my mu pomoct můžeme. 

Zcela v souladu s nastavením naší mysli zvedla současná situace mezi lidmi obrovskou vlnu solidarity (dílny pro šití chybějících roušek, svépomocné organizování pomoci osamělým seniorům, aktivita vlivných influencerů k prosazení pravidla nošení roušek atd.). 

Pomoc druhým posiluje smysluplnost našeho bytí a snižuje míru našeho vnitřního stresu a tím otvírá kreativitu.

Pro vaše zmražené podnikání znamená pomoc druhým možnost být v centru dění a svým přispěním cítit alespoň rámcovou kontrolu nad situací. V širším kontextu znamená pomoc druhým v této souvislosti faktor budující důvěru a oblíbenost vaší značky, šíření vize a hodnot. A to za předpokladu, že není veden prospěchářsky, ale řízením ze srdce. 

Zvládneme to!

Pokud vás tíží nadměrný stres z aktuální situace a chcete si srovnat myšlenky, můžete zavolat některému z absolventů koučovacích výcviků s certifikací AKOR. Ti totiž v těchto dnech poskytují konzultace po telefonu zcela ZDARMA. 

[tlac obsah=“Zjistěte více“ cil=“https://www.akor.cz/absolventi/“]

Použité zdroje:

Obrázky byly staženy 26.3.2020 v 15.10 hod z pixabay.com licence CC0

Upozornění na nové články do e-mailu

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání upozornění na nové články na webech MarketaHamrlova.cz a Akor.cz a nové termíny kurzů po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše údaje »

Chci vědět ještě víc »

© Akademie osobnostního rozvoje s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby