Nová podoba našeho koučovacího výcviku zaměřeného na současnou praxi (s velkým důrazem na individuální rozvoj a inovace) startuje již v září 2024. Zbývají 2 volná místa → zjistěte více

FacebookLinkedIn Instagram

Etický kodex AKOR® pro koučink rozvoje osobnosti

Přečtěte si body etického kodexu AKOR®, k němuž přistupují absolventi kurzů s certifikací AKOR®.


 1. Koučink rozvoje osobnosti je založen na partnerství. Koučovací proces podporuje kreativitu a vede k maximálnímu využití potenciálu člověka.
 2. Koučovací vztah je rovnocenný a je založen na smlouvě mezi koučem rozvoje osobnosti a koučovaným.
 3. Koučink rozvoje osobnosti neznamená a nemá za cíl náhradu žádné odborné lékařské, psychologické či psychoterapeutické péče.
 4. Koučink rozvoje osobnosti je metodou pro osobní a profesní rozvoj. Kouč osobního rozvoje s certifikací AKOR® nepřekračuje hranice své profesní kompetence.
 5. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® souhlasí s tím, že bude dodržovat ETICKÝ KODEX AKOR.
 6. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® usiluje o chování, které koučink pozitivně reprezentuje, respektuje různé přístupy ke koučování a dodržuje zákony a pravidla.
 7. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® se zavazuje, že nebude vědomě činit žádná nepravdivá či zavádějící tvrzení vztahující se k certifikaci AKOR®.
 8. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® se zavazuje přesně a pravdivě pojmenovávat svou kvalifikaci a zkušenost.
 9. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® se zavazuje, že bude pracovat na tom, aby rozpoznal, kdy jeho osobní témata a problémy zasahují do jeho práce.
 10. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® dbá na svůj rozvoj a vzdělání.
 11. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® disponuje se všemi záznamy vytvořenými v rámci praxe pouze v souladu s dohodou s klienty a podle zákonů dané země.
 12. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® před zahájením koučovacího procesu otevřeně sdělí svým klientům veškeré předpokládané platby a storno podmínky.
 1. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® nevyužívá vědomě žádné mimosmluvní výhody (osobní, profesionální, finanční) vyplývající z koučovacího vztahu.
 2. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® neuvádí klientům nepravdivé informace o tom, co mohou koučinkem získat.
 3. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® zaručuje důvěrnost informací sdělených v rámci koučovacího procesu.
 4. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® dodržuje zásady slušného chování běžné v dané zemi.
 5. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® je zodpovědný za respektování jasných hranic týkajících se fyzického kontaktu s klienty.
 6. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® se sexuálně nestýká s žádným ze svých současných klientů.
 7. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® koučink nezačne, či ukončí v případě konfliktu zájmů.
 8. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® věnuje pozornost signálům, že koučovací vztah už není pro klienta dále přínosný.
 9. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® povzbudí klienta, aby udělal změnu, pokud je přesvědčen, že je vhodnější, aby klient pracoval s jiným koučem.
 10. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® navrhne klientovi, aby vyhledal služby jiných profesionálů, pokud to bude považovat za vhodné či nutné.
 11. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® je odpovědný za porušení ETICKÉHO KODEXU AKOR®. Toto porušení znamená v případě prokázání ztrátu certifikace AKOR®.
 12. Kouč rozvoje osobnosti certifikovaný AKOR® dbá v roli lektora koučinku dodržování ETICKÉHO KODEXU AKOR® a své žáky seznámí s jeho zněním.

Metodologie

Prozkoumejte, co je nyní nutné splnit k získání certifikace AKOR®. Včetně starších podmínek platných do roku 2024.

Etický kodex AKOR®

Přečtěte si body etického kodexu AKOR®, k němuž přistupují absolventi kurzů s certifikací AKOR®.

Podpora a následné vzdělávání

Po dokončení výcviku vám poskytneme další pomoc ve vašem profesním i osobním životě.

Reference

Čtěte, co o AKOR® říkají účastníci našich kurzů a výcviků.

Lektoři kurzů

Zjistěte, kdo konkrétně kurzy AKOR® vyučuje, a co vám naši lektoři mohou předat.

Profily absolventů

Prozkoumejte blíže profily absolventů koučovacích výcviků s certifikací AKOR®.

Sdílejte na sociálních sítích

Tipy a rady do e-mailu

Upozorníme vás na nové články

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více >

© Akademie osobnostního rozvoje | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby