Kurzy osobního rozvoje s otevřeným přístupem

RSS Facebook

Jak jsem začala koučovat a vybudovala si svoji koučovací praxi

Tušíte, co všechno lze řešit s pomocí koučinku rozvoje osobnosti? Napadlo vás, co se skrývá za v současné době módním slovem koučink? Víte, kam metodika koučů a kouček nesahá? Zde najdete odpověď. A prozradím vám, jaké byly mé začátky koučování a jak jsem se dostala k vedení svého prvního koučovacího kurzu.

Co to je koučink?

Je mi líto, ale kdybych měla být naprosto přesná, nebudu umět na tuto otázku odpovědět.

V současné době totiž jednotná definice koučinku neexistuje. Každá koučovací škola si vytváří svou vlastní definici koučinku podle charakteru svého zaměření.

Z širšího úhlu pohledu můžeme koučink samostatně profilovat ve třech rovinách – jako:

 • metodiku (metodu),
 • filosofii
 • a profesi.

Podstatná pro mou další úvahu je definice metodiky koučinku, jejíž těžiště tvoří nasměrování pozornosti člověka na:

 • odstranění bariér
 • plné využití potenciálu člověka

Cílenou změnou zaměření myšlenek a činů člověka prostřednictvím koučinku dochází ke zlepšení v mnoha aspektech jeho života.

Metoda koučinku bývá nejčastěji definována jako kladení cílených otázek vedoucích k tomu, aby si své nejlepší řešení člověk nalezl sám. Koučové (koučky) koučovaným neradí, nepodsouvají jim svůj názor na věc a ani je nikterak nehodnotí.

Jakou roli má kouč/koučka

Vztah kouče (koučky) a koučovaného (koučované) je vztahem rovnocenným (založeným na smlouvě).

Koučové (koučky) nejsou v pozicích vševědoucích guru, kteří vědí, jak poradit. Koučové (koučky) nezastávají ani role chytrých šéfů nebo těch, co umí „odblokovat“ problém prostřednictvím vnějšího zásahu či informací, které jsou pouze jim na základě jejich odborného vzdělání přístupny.

Koučové (koučky) jsou odpovědni za:

 • proces (kladení dotazů podle správného schématu, který koučovaného posouvá)
 • a profesionalitu (nepřekračování hranic, kvalitní přípravu, cílené vzdělávání se v oblasti koučinku atd.)

Za výsledek (realizaci změn ve svém životě) je odpovědný vždy koučovaný (koučovaná).

Co koučink umí a neumí?

Zjednodušeně řečeno se dá říct, že koučink cílí na budoucnost a nehledá kořeny problémů v minulosti.

Koučink vede člověka k plnému využití jeho schopností, možností a potenciálu.

Každý člověk je tím nejlepším odborníkem (odbornicí) na sebe sama.

Koučovací otázky nás nutí uvažovat jinak, než je naše obvyklé myšlenkové schéma. Posouvají naše hranice, odstraňují bariéry a nežádoucí postoje. Koučovací proces mocně posiluje naše sebevědomí a tvůrčí schopnosti.

Kvalitně vedený koučink odstraňuje obětní princip, vede člověka k plnému přijetí odpovědnosti za svou situaci a ke zvýšení pocitu spokojenosti a vyrovnanosti.

Koučink pomáhá nastolit životní rovnováhu. Myšlenky převádí v činy a pomocí postupných kroků dosahuje reálné životní změny.

V rámci koučovacího rozhovoru se nepátrá po příčině toho, proč něco nejde.

Během koučinku se nevytváří a nehledá schéma, proč, kdy a jak vznikl blok, chyba nebo problém a co všechno je špatně nebo ještě hůř. Pro koučink není podstatný problém, ale jeho konstruktivní řešení.

Prostřednictím koučinku lze řešit velmi široké spektrum zakázek:

 • zlepšení výkonu,
 • zvýšení pocitu spokojenosti,
 • nalezení osobního talentu,
 • zkvalitnění vztahů,
 • vymanění se z bludného kruhu a prokrastinace,
 • nastolení rovnováhy,
 • posun schopností,
 • eliminace strachu udělat změnu a mnoho dalšího.

TIP: Velmi jednoduše řečeno by se dalo říct, že hranice koučinku leží tam, kde začíná území psychiatrie. Koučink neumí léčit psychická onemocnění a nenahrazuje žádnou léčbu ani psychoterapii.

Jaký je přínos koučinku?

Kvalitně vedený koučink urychluje pozitivní změny v našem životě:

 • Posiluje tvůrčí přístup k životu a odstraňuje nezdravé a neproduktivní obětní vzorce myšlení.
 • Přináší nové perspektivy a kreativní možnosti řešení.
 • Zlepšuje schopnost rozhodování se.
 • Zvyšuje pocit spokojenosti s životem (ve všech směrech a úhlech pohledu).
 • Zlepšuje mezilidské vztahy a zvyšuje sebejistotu člověka.

Koučink vede dále i ke zlepšení komunikačních schopností, k lepšímu využívání času a ke sladění života v souladu s životními prioritami.

Koučink odstraňuje bariéry člověka. Nejčastější bariéry, s nimiž se člověk potýká, jsou:

 • nízké sebevědomí,
 • předcházející negativní zkušenosti,
 • pocit viny,
 • strach ze změny a opuštění zóny pohodlí,
 • stres a špatná organizace času,
 • neproduktivní bájné snění,
 • neschopnost vidět alternativy (vidění buď jen černé – nebo bílé),
 • plnění očekávání druhých,
 • přílišný perfekcionismus,
 • kladení sebe sama na poslední místo,
 • obětní uvažování.

Koučink posiluje víru v pozitivní vývoj situce, zdravé a otevřené vnímání sebe i jiných lidí, zaměřuje pozornost člověka na aktivní vytváření budoucnosti, posiluje tvořivost, představivost a akceschopnost.

Jaké jsou druhy koučinku

Podstata metodiky koučinku je vždy stejná. Kouč vždy cíleně zaměřuje své otázky, neradí, podporuje své svěřence, má pozitivní postoj a orientuje se na budoucnost. A to i když je koučink aplikován v různých oblastech života.

Dělení koučinku na různé oblasti je tedy primárně marketingovým tahem koučů (kouček) a koučovacích škol. V současné době proto často slýcháme termíny jako:

 • výkonnostní koučink,
 • life coaching,
 • sportovní koučink,
 • koučink prodeje,
 • manažerský koučink,
 • koučink rozvoje osobnoti
 • atd.

Koučink lze praktikovat primárně v těchto formách:

 • osobní koučink (individuální a týmový),
 • telefonický nebo skype koučink
 • a e-mail koučink. 

Koučink rozvoje osobnosti

Jak vyplývá z výše uvedeného, koučink je v širším slova smyslu jen jeden a jeho dělení na nejrůznější oblasti je především otázkou marketingového vymezení.

Na druhé straně je třeba uvést, že pro oblast koučinku osobního rozvoje je specifické jeho zaměření na individuální klientelu a používání mimořádně široké palety koučovacích nástrojů, technik ze sféry NLP, antistresového tréninku, relaxačních metod atd.

Koučink osobního rozvoje plně reaguje na potřeby praxe.

Koučink rozvoje osobnosti jako cesta k rovnováze a úspěchu

Úspěch v jakékoli oblasti života (peníze, kariéra, zdraví, vztahy…) není nahodilost. Ale věc, o kterou je třeba usilovat a realizovat kroky k jejímu dosažení. Někdy si tuto skutečnost uvědomujeme zcela jasně, často však o tomto vůbec nepřemýšlíme.

Abychom mohli dosáhnout úspěchu (zdraví, spokojenosti, vyrovnanosti…) potřebujeme vědět, co skutečně chceme.  Potřebujeme znát svůj cíl, kam jdeme, vědět, jak se tam můžeme dostat a v neposlední řadě skutečně podniknout stanovené kroky.

Koučink osobního rozvoje učí dostat tento proces na vědomou úroveň. Zbavíte se neproduktivních vzorců myšlení a chování, vytvoříte nové a dosáhnete tak životní rovnováhy a úspěchu.

Absolvujte mé kurzy osobního rozvoje:

Moje osobní zkušenosti s koučinkem

Musím přiznat, že mou motivací pro absolvování prvního koučovacího kurzu, nebyla ambice otevřít si koučovací praxi. Naopak. Svou tehdejší profesi jsem milovala, žila pro ni a nedovedla jsem si představit, že bych ji někdy v budoucnu mohla změnit. Chtěla jsem se naučit metodu, která by mi pomohla lépe řídit neziskové projekty a organizace, v nichž jsem se tehdy angažovala.

Koučink byl mou láskou na první pohled. Dodnes mě fascinuje mimořádná efektivnost a rychlost, s níž dochází pomocí této metodiky k pozitivním životním změnám, odstranění obětního postoje a vytvoření nových strategií a mentálních vzorců.

Za svůj život jsem prošla už mnoha koučovacími výcviky a kurzy. Ve všech jsem se přitom dozvěděla, že základem pro rozjezd úspěšné praxe kouče (koučky) je především:

 • vyřízení akreditace (samozřejmě pokaždé jiné - podle nastavení konkrétní školy),
 • absolvování dalších nezbytných programů (výhradně u této konkrétní školy)
 • a vysoká počáteční investice zahrnující poplatky za členství v nejrůznějších organizacích a klubech, marketingové náklady (web, letáky, reklama na vyhledávačích, inzerce v tisku atd.), pronájem reprezentativní kanceláře, její vybavení atd.

Spočítala jsem, že na hladký rozjezd koučovací praxe tímto způsobem by mi nestačilo ani půl milionu (který jsem tehdy k dispozici neměla), a tak jsem vlastní koučovací praxi nerozjela. Místo toho jsem začala koučovat.

Koučovala jsem pro lásku k metodice, pro trénink, pro radost z posunu a růstu svých klientů i sebe samé. Dlužno podotknout, že má dřívější profesní dráha zahrnovala profesní výcviky psychologického směru a má dřívější práce stavěla na přímém kontaktu s lidmi. V mé povaze je otevřenost a velký zájem o druhého člověka. Má koučovací klientela se tak vytvořila velmi přirozeně a prakticky okamžitě.

Jak jsem začínala koučovat

Nejdříve jsem koučovala pro trénink metodiky zdarma a na dohody. Peníze, které jsem takto vydělala, jsem investovala do svého dalšího vzdělání. Postupně jsem absolvovala další návazné výcviky a kurzy v ČR i v zahraničí (zahrnující nejrůznější směry koučinku, NLP, metody osobnostního rozvoje, hypnoterapie…) a dopřávala jsem si mentorské hodiny a individuální koučink. Mimo to jsem se s radostí vzdělávala i v oblasti marketingu, obchodních dovedností apod.

Teprve po několika letech tréninku jsem opustila své bývalé povolání a koučink osobního rozvoje se stal mou hlavní profesí. Až v tento moment jsem si nechala zpracovat logo, objednala si vytvoření prvního webu a pronajala si kancelář pouze pro sebe.

Koučuji jednotlivce i firemní klientelu. Standardní čekací doba nových klientů na termín individuálního koučinku u mě je dnes více jak půl roku.

Jak se od sebe liší teorie a praxe koučinku

Od roku 2005, kdy jsem absolvovala svůj první seminář o koučinku, jsem se na každém kroku přesvědčovala, že teorie prezentovaná na většině „kurzů o koučinku“, je od skutečné praxe vzdálená na míle. Velmi brzo jsem zjistila, že potřeby klientů a klientek leží úplně jinde, než nás na těchto kurzech učili.

A že o mém profesním úspěchu rozhoduje zejména to, jestli dokážu na tyto potřeby reagovat a naplnit je.

Zjistila jsem například to, že klienti nepřicházejí na koučink sofistikovaně "zvýšit svůj výkon a dosáhnout stanoveného cíle", ale že v praxi přicházejí se zadáním "vyřešit problém, který je tíží" (což podle teorie prezentované na "kurzech o koučinku" chtít vůbec neměli).

Mé klienty a klientky navíc většinou vůbec nezajímalo to, co by je podle teorie prezentované na koučovacích kurzech, zajímat mělo. Například jsem (za celou dobu své praxe) od nich ještě nedostala dotaz na mé akreditace. Pochopila jsem, že se klienti a klientky o moje „razítka“ nestarají. To podstatné pro ně je to, že jim díky kvalitnímu vzdělání, tréninku a mnoholeté praxi umím pomoci vyřešit jejich problém.

 

Můj první koučovací kurz

V roce 2014 jsem otevřela první oficiální běh výcviku Kouč rozvoje osobnosti (tehdy se jmenoval Kouč osobního rozvoje). Tento výcvik je přesně tím výcvikem, který bych chtěla sama na svém profesním startu absolvovat. Je zaměřen na potřeby skutečné praxe, na trénink a na maximální podporu jeho absolventů.

Mou filosofií směrem k jeho účastníkům a účastnicím je:

 • sdílení poznatků,
 • maximální otevřenost
 • a podpora.

Absolventi a absolventky tohoto výcviku dostanou kvalitní širokou metodiku (obsahující základní koučovací modely, techniky aktuálního NLP, základy antistresového tréninku, autohypnózu atd.) a dále i kompletní informace o tom, co v praxi funguje a co nikoli. A jak mohou své služby úspěšně nabízet a prodat.

V průběhu času je koncept „koučinku rozvoje osobnosti“ neustále doplňován o další přidružené akce. Za dobu své existence si dokázal vybudovat silnou účastnickou základnu a dobré jméno.

Jak se stát koučem s úspěšnou koučovací praxí

Stáhněte si na mém webu e-book s tipy k rozjezdu praxe. Najdete v něm poměrně podrobný souhrn informací, které vám krok za krokem osvětlí, jak se můžete stát koučem (koučkou) rozvoje osobnosti s úspěšnou praxí. Mimo jiné se zde dozvíte i to, jaké jsou zákonné předpoklady pro výkon této profese. A na co určitě nesmíte v tomto kontextu zapomenout. Dále se zde dopátráte i toho, jak můžete propagovat své služby a neutratit desetitisíce (statisíce) zbytečně, a na co má skutečně na startu této praxe smysl zaměřit svou pozornost.

Varování: Tento materiál obsahuje informace, které si ostatní kouči a koučky s úspěšnou praxí bedlivě střeží před svou konkurencí!

Tento e-book je výzvou k poznávání a překračování nefungujícíh rámců.

Přeji vám šťastnou cestu!

Z čeho jsem čerpala

Při psaní tohoto článku jsem čerpala z:

Upozornění na nové články do e-mailu

Odesláním formuláře dáváte souhlas se zpracováním vaší e-mailové adresy pro zasílání upozornění na nové články na webech MarketaHamrlova.cz a Akor.cz a nové termíny kurzů po dobu max. 5 let. Odhlásit se můžete kdykoliv jediným kliknutím v každém e-mailu. Jak chráníme vaše údaje »

Chci vědět ještě víc »

© Akademie osobnostního rozvoje s.r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby